Extern toezicht

De Rabo PGGM PPI heeft een vergunning voor een premiepensioeninstelling (PPI). Een PPI moet zich houden aan de regels die geformuleerd zijn in de Pensioenwet. Hierop wordt toezicht gehouden door De Nederlandsche Bank (DNB). DNB controleert verder of de beleggingen verantwoord gebeuren en of het algehele financiële beheer van de PPI deugdelijk is. Kortom, DNB ziet erop toe dat de belangen van de deelnemers en gewezen deelnemers goed gewaarborgd zijn. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) let erop dat de PPI goed en helder communiceert met alle belanghebbenden. Een externe accountant controleert de administratie en de jaarrekening van de Rabo PGGM PPI.

Raad van Toezicht

Rabo PGGM PPI heeft een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht ziet toe op het functioneren van het bestuur van Rabo PGGM PPI.

De Raad van Toezicht van de Rabo PGGM PPI bestaat uit de volgende vier personen:

  • Drs. A.J.M. Sibbing (voorzitter)
  • Mevr. mr. C.M.C.P. van Herpen-Thuring, CPL
  • Drs. G.J. van Daelen
  • Dr. J.J. Bos