Waarom Rabo BedrijvenPensioen?

  • Met de Pensioenverkenner altijd inzicht en overzicht rondom het te verwachten pensioen
  • Beleggingsbeleid volledig aangepast aan de levensfase van de deelnemer
  • Altijd en overal inzicht en overzicht
  • Persoonlijke servicedesk voor werkgevers en werknemers
  • Voor werkgevers eenvoudig te regelen via een pensioenspecialist bij Rabobank
  • Precies weten wat er wordt ingelegd, wat de kosten zijn en wat de werknemer opbouwt

FAQ over Rabo BedrijvenPensioen

1. De werkgever en (evt) werknemer betalen pensioenpremies.

2. Om voldoende pensioen op te bouwen wordt de pensioeninleg belegd. Beleggen betekent meer risico.

3. Rabo PGGM PPI belegt de pensioeninleg daarom via een model waarmee wij zo goed mogelijk proberen om deze risico’s te beperken en te beïnvloeden

4. Tijdens de opbouw van het pensioen zijn werknemers waarvoor premie wordt betaald verzekerd voor nabestaandenpensioen en verdere pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid.

5. Werknemers hebben wij via Mijn RabobedrijvenPensioen en de pensioenverkenner altijd inzicht hoe het gaat met het pensioenpotje en het op dat moment te verwachten pensioen.

6. Als de (ex-)werknemer met pensioen gaat verkoopt Rabo PGGM PPI de beleggingen van de werknemer. De hoogte van het bedrag en het uiteindelijke pensioen staat niet vast.

7. De (ex-)werknemer koopt een pensioen bij Interpolis maar kan ook kiezen voor een anderof een andere verzekeraar.

Meer informatie over bijvoorbeeld “met pensioen gaan” vindt u in onze brochures

Rabo BedrijvenPensioen belegt het pensioenkapitaal dat door deelnemers wordt ingelegd. Dat doen we omdat sparen te weinig oplevert en we allemaal een zo goed mogelijk vooruitzicht willen hebben als we met pensioen gaan. We beleggen voor een hoger pensioen, maar kijken ook naar de risico’s. Daarom spreiden we de beleggingen op twee manieren door middel van het zogenaamde life cycle beleggen en de wereldwijde spreiding.
Allereerst wordt er gekeken naar de resterende periode van de pensioenopbouw. We beleggen pensioengeld volgens het zogenaamde ‘life cycle beleggen’. Als een deelnemer nog een lange tijd tot het pensioen te gaan heeft, beleggen we vooral in aandelen. Dit doen we om een zo hoog mogelijk rendement te behalen. Dat kan, omdat bij een negatief rendement er nog een lange periode is om hiervan te herstellen. Dichter bij het pensioen beleggen we daarom minder in aandelen en steeds meer in obligaties, zodat het beleggingsrisico kleiner wordt. Naarmate de pensioendatum dichter bij komt, verleggen we de investeringen naar meer solide beleggingsfondsen met minder risico.
We beleggen uw pensioengeld in beleggingsfondsen van BlackRock. Dat doen we door tegelijkertijd in drie mandaten te beleggen:
Rendement: Meeste risico waarin gedurende de gehele opbouwperiode belegd wordt. Er wordt voornamelijk in dit mandaat belegd als er nog veel jaren te gaan zijn tot aan het pensioen. Het doel is om een hoog rendement te behalen, daarom wordt voornamelijk belegd in aandelen en obligaties met een hoog risico.
Vastrentend kort: Beperkt risico waarin gedurende de gehele opbouwperiode belegd wordt. Het mandaat bestaat voornamelijk uit obligaties. het doel van dit fonds is om een wat lager maar stabiel rendement te genereren.
Vastrentend lang: Doel van dit mandaat is om het pensioen zo veel mogelijk veilig te stellen. De laatste jaren voor de pensioendatum wordt hierin het meest belegd. Het mandaat bestaat voornamelijk uit obligaties met een lange looptijd.

Meer informatie over ons beleggingsbeleid

Het Rabo BedrijvenPensioen is een pensioenregeling van de Rabo PGGM PPI. Deze is opgericht door Rabobank en PGGM.

Rabobank is de exclusieve bemiddelaar van het Rabo BedrijvenPensioen. Dat wil zeggen dat Rabo BedrijvenPensioen alleen via Rabobank verkrijgbaar is. Rabobank adviseert de werkgever over de pensioenregeling voor de werknemers. Als uit het advies blijkt dat het Rabo BedrijvenPensioen een product is dat bij de werkgever past, dan kan deze kiezen voor het Rabo BedrijvenPensioen. Werknemers hebben rondom het Rabo BedrijvenPensioen dus geen direct contact met Rabobank. Let wel: Het Rabo BedrijvenPensioen vormt vaak maar een onderdeel van het financiële plaatje bij pensionering. Ook onderdelen als spaargeld, hypotheek of andere vermogensonderdelen zijn belangrijk voor een goed inzicht en overzicht van het totale financiële plaatje. Werknemers kunnen hiervoor uiteraard altijd terecht bij hun Rabobank voor bijvoorbeeld een vrijblijvend oriëntatiegesprek en aanvullend daarop eventueel een advies en adviesrapport.

De visie achter Rabo BedrijvenPensioen

Er verandert veel rondom toekomstvoorzieningen in Nederland. Particulieren zullen steeds meer eigen verantwoordelijkheid moeten nemen rondom hun eigen toekomstvoorzieningen zoals zorg, wonen, pensioen en werken. En daar ook zelf meer voor moeten sparen. Daarover gaat dit filmpje dat bij de oprichting van de Rabo PGGM in 2013 is ontwikkeld.

Werkgevers krijgen te maken met werknemers die zich meer richten op hun toekomstvoorzieningen. Goede secundaire voorwaarden, zoals een goed pensioen worden dan nog belangrijker.

Daarvoor is het Rabo BedrijvenPensioen ontwikkeld. Een bedrijfspensioen waarbij de werkgever de zorgen uit handen worden genomen. En voor de medewerkers een modern pensioen met altijd inzicht en overzicht rondom het te verwachten pensioen. Rabo BedrijvenPensioen: Een pensioen van deze tijd, om voor uw medewerkers te zorgen.

AFSPRAAK MAKEN

Afspraak maken

Voor werkgevers om een vrijblijvend oriëntatiegesprek met de pensioenspecialist van Rabobank aan te vragen
AFSPRAAK MAKEN
BROCHURES

Brochures

Klik hier meer informatie over Rabo BedrijvenPensioen bij diverse levensgebeurtenissen
BROCHURES