De Rabo PGGM PPI is een zelfstandige stichting met een vergunning voor een premiepensioeninstelling (PPI). Een PPI is een nieuw type pensioenuitvoerder, naast verzekeraars en pensioenfondsen. De PPI legt zich toe op de uitvoering van collectieve premieregelingen, aanvullend op de AOW.

De Rabo PGGM PPI brengt de jarenlange expertise van vertrouwde partijen bij elkaar. Rabobank zorgt voor pensioenadvies aan haar zakelijke klanten en bemiddelt in het Rabo Bedrijvenpensioen. Pensioenuitvoeringsorganisatie PGGM zorgt voor de pensioenadministratie en de advisering over de te volgen beleggingsstrategie op basis van life cycle beleggen. Robeco en Interpolis zijn betrokken bij de samenwerking voor respectievelijk het vermogensbeheer en de verzekeringen die onderdeel zijn van het Rabo Bedrijvenpensioen.

Het bestuur van Rabo PGGM PPI behartigt de belangen van alle deelnemers van Rabo PGGM PPI. Het bestuur is verantwoordelijk voor de volledige uitvoering van de pensioenregelingen, zoals de kwaliteit van de dienstverlening en de sturing en monitoring van aan partners uitbestede processen. Het bestuur van een PPI moet aan dezelfde eisen en principes voldoen als bestuurders van andere financiële ondernemingen. De Nederlandsche Bank heeft daarom bij de vergunningaanvraag van Rabo PGGM PPI getoetst of door het Bestuur en de Raad van Toezicht wordt voldaan aan de eisen van deskundigheid, betrouwbaarheid en integriteit.Voor meer informatie over de Raad van Toezicht en extern toezicht op de PPI klik hier.

Beleggingsbeleid Rabo PGGM PPI

Beleggingsbeginselen
De Rabo PGGM PPI voert een beleggingsbeleid dat gebaseerd is op vastgestelde beleggingsbeginselen. Deze beleggingsbeginselen vormen voor de beleggingsadviseurs, de Beleggingen Advies Commissie en het bestuur van Rabo PGGM PPI het richtsnoer en houvast waarlangs zij hun werk verrichten. Het doel is om op basis van deze beginselen tot een verantwoorde invulling te komen van de beleggingen die voor deelnemers worden gedaan voor hun pensioen.

De beleggingsbeginselen worden regelmatig besproken en waar nodig aangepast, zodat rekening kan worden gehouden met wijzigende marktomstandigheden en inzichten van het bestuur.

Duurzaamheid
Rabo PGGM PPI voelt de verantwoordelijkheid om bij te dragen aan een duurzame samenleving. Bij duurzaamheid gaat het om ecologische (milieu-)aspecten. Maar het betreft ook sociale aspecten, zoals het respecteren van mensenrechten en het bieden van fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden. Het omvat bijvoorbeeld aandacht voor goed bestuur van bedrijven met voldoende diversiteit in de leiding en het waarborgen van medezeggenschap.

Het meewegen van duurzaamheidsaspecten vormt een integraal onderdeel van het beleggingsbeleid van Rabo PGGM PPI. Wij kijken dus goed naar de duurzaamheid van onze beleggingen. Wij doen dat samen met onze vermogensbeheerder BlackRock. Hier leest u meer over hoe wij omgaan met verantwoord beleggen.

Altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws?

Bekijk onze actualiteiten.

Oorsprong PPI

De Rabo PGGM PPI is in 2012 opgericht door Rabobank en PGGM vanuit een gezamenlijke visie over het veranderende financiële landschap rondom toekomstvoorzieningen zoals zorg, pensioen en wonen. De eigen verantwoordelijkheid van klanten neemt toe en daarmee de vraag naar nieuwe financiële producten op maat.

Rabobank en PGGM willen vanuit hun coöperatieve achtergrond toonaangevend zijn in dit veranderende landschap. Door de nabijheid en deskundigheid van de specialisten van Rabobank te combineren met de jarenlange pensioenkennis van PGGM, kan de Rabo PGGM PPI werkgevers en hun medewerkers een goed en modern alternatief bieden in de pensioenregelingenmarkt.

De Rabo PGGM PPI is een zelfstandige stichting zonder winstoogmerk, met een eigen bestuur en raad van toezicht. Door te kiezen voor een stichtingsvorm kan de Rabo PGGM PPI zich optimaal richten op het behartigen van de belangen van werkgevers en deelnemers aan het Rabo BedrijvenPensioen.

Het bestuur

Sandra Schellekens
Sandra SchellekensAlgemeen directeur
Marc van den Berg
Marc van den BergFinancieel directeur
Ben Welbers
Ben WelbersOperationeel directeur
Mark Brussen
Mark BrussenCommercieel directeur
NIEUWS

Actualiteiten

De laatste ontwikkelingen rondom Rabo PGGM PPI en Rabo BedrijvenPensioen
NIEUWS
FAQ

Veelgestelde vragen

Voor meer informatie en antwoord op uw vragen
FAQ