Allianz neemt Rabo PGGM PPI over

Zeist, Rotterdam, 4 februari 2021 – Allianz heeft overeenstemming bereikt om Rabo PGGM PPI over te nemen. Rabo PGGM PPI heeft de afgelopen periode een strategische heroverweging uitgevoerd. Zij wil een bredere groep werkgevers en hun medewerkers ook in de toekomst van een goede pensioenoplossing kunnen voorzien. Met de overname door Allianz, die nog moet worden goedgekeurd door toezichthouders, verwacht zij deze ambitie deze zomer te kunnen realiseren.

Na een uitvoerige oriëntatie bleek Allianz de beste partij om Rabo PGGM PPI over te nemen. De partijen werken al langere tijd samen. Allianz verzorgt sinds 2017 de risicoverzekeringen voor Rabo PGGM PPI en maakt daarmee deel uit van de pensioenregeling. Voor Allianz betekent de voorgenomen overname een verbreding van pensioenoplossingen voor werkgevers. Naast een DC- verzekeringsoplossing biedt Allianz dan ook een PPI-oplossing. Allianz beschikt over een goed distributienetwerk in de pensioenadviesmarkt met een breed bereik onder werkgevers.

Voor huidige klanten loopt de pensioenregeling ongewijzigd door. Klanten worden zorgvuldig geïnformeerd over de transitie. Rabobank blijft de pensioenadviseur voor deze klanten. Voor het zakelijk pensioendomein kiest Rabobank ervoor om zich te focussen op de rol als adviseur. PGGM heeft er voor gekozen zich de komende jaren te richten op de dienstverlening aan pensioenfondsen. Dit doet zij met het oog op een gestroomlijnde invoering van een nieuw pensioencontract. Daarmee is zowel voor PGGM als voor Rabobank een positie in een PPI-organisatie minder passend geworden.

Een passende pensioenoplossing voor nog meer werkgevers en mensen

Sjoerd Laarberg, CEO van Allianz in Nederland: “Deze overname past naadloos in onze strategische koers, die er mede op gericht is om ons leven- en pensioenbedrijf verder te laten groeien. Met deze overname kunnen we onze adviseurs en klanten nog meer mogelijkheden bieden om een pensioenregeling in te richten zoals zij dat willen.”

Sandra Schellekens, bestuursvoorzitter van Rabo PGGM PPI: “Dankzij PGGM en Rabobank is het mogelijk geworden om voor ongeveer 2.400 werkgevers met zo’n 50.000 deelnemers een werknemerspensioen uit te voeren. Klanten geven aan dat ze onze pensioenregeling transparant vinden met een toegankelijk portaal. Met de overdracht aan Allianz kan de pensioenregeling beschikbaar gemaakt worden voor een nog grotere groep ondernemers en pensioenadviseurs.”

 

Het coronavirus

Om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken, werken wij vanuit huis.
Wij zijn vanuit huis voor u bereikbaar zoals u dat gewend bent. Hieronder vindt u antwoorden op mogelijke vragen die u heeft.

Overlijden

Rabo BedrijvenPensioen geeft dekking voor nabestaandenpensioen en premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid als dit verzekerd is. Het coronavirus heeft geen gevolgen voor deze uitkering. Door in te loggen op www.rabobedrijvenpensioen.nl kunt u uw persoonlijke situatie bekijken en zien welke dekking er voor u van toepassing is.

Beleggen

Het coronavirus zorgt voor onrust op de financiële markten. De waarde van uw beleggingen is gedaald. Wij beleggen voor de lange termijn, waardoor er voldoende tijd is voor de financiële markten om te herstellen. Daarnaast spreiden we de beleggingen door middel van life cycle beleggen. Dat betekent dat naarmate de pensioenleeftijd dichterbij komt, we met minder risico beleggen. Hierdoor hebben de ontwikkelingen op de beurs minder invloed op het resultaat.

Heeft u nog vragen?

U kunt contact met ons opnemen via service@rabobedrijvenpensioen.nl. Of bel ons op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur op 030-277 74 31. Wij helpen u graag.

Jaarverslag 2018

Bekijk het jaarverslag van Rabo PGGM PPI 2018.

Jaarverslag Rabo PGGM PPI 2018

Jaarverslag 2017

Bekijk het jaarverslag van Rabo PGGM PPI 2017.

Jaarverslag Rabo PGGM PPI 2017

Nieuwsbrief november 2017

Download hieronder onze nieuwsbrief. Lees onder andere meer over de nieuwe website van Rabo BedrijvenPensioen.

Nieuwsbrief november 2017

Nieuwsbrief januari 2017

Download hieronder onze nieuwsbrief. Lees onder andere meer over de nieuwe website van Rabo BedrijvenPensioen.

Nieuwsbrief januari 2017

Jaarverslag 2016

Bekijk het jaarverslag van de Rabo PGGM PPI over 2016.

Jaarverslag Rabo PGGM PPI 2016

Aanpassing beleggingsbeleid

1 november 2016 – De PPI heeft de manier waarop uw pensioen beschermd wordt tegen renteveranderingen aangepast. Op pensioendatum koopt u met uw vermogen een pensioen aan bij een verzekeraar. De hoogte van dit pensioen hangt af van de rente. Hoe hoger de rente, hoe hoger het aan te kopen pensioen en dus ook hoe lager de rente, hoe lager het aan te kopen pensioen.

Het beleggingsbeleid van de PPI is erop gericht dat het aan te kopen pensioen steeds minder gevoelig wordt voor veranderingen in de rente. In de laatste jaren voordat u pensioen aankoopt hebben rentewijzigingen slechts een beperkte invloed op uw pensioen.

Tot nu toe bekeek het bestuur van de PPI elk jaar hoe de bescherming tegen renteveranderingen aangepast moest worden. Dit beleid is nu van tevoren vastgelegd.

Bij rentes boven de 3% zal uw aan te kopen pensioen niet meer gevoelig zijn voor veranderingen in de rente vlak voor pensioendatum. Het risico van een rentedaling en dus lager aan te kopen pensioen is vanaf dat niveau volledig afgedekt. Echter deze afdekking van het risico betekent ook dat u bij een stijgende rente  geen hoger pensioen kunt aankopen.

De PPI heeft onlangs besloten dat bij lage rentes, zoals nu, het renterisico niet meer volledig wordt afgedekt. Op deze manier kan uw aan te kopen pensioen stijgen als de rente stijgt. De keerzijde hiervan is dat uw aan te kopen pensioen ook wat kan dalen als de rente daalt. De PPI heeft voor dit beleid gekozen, omdat het bestuur denkt dat bij de huidige lage rente de kans groter is dat de rente gaat stijgen dan dat de rente nog verder daalt. Bij speciale omstandigheden kan het bestuur de PPI nog steeds besluiten om van het standaard beleid af te wijken.

Nieuwsbrief september 2016

Download hieronder onze nieuwsbrief. Lees onder andere meer over de nieuwe website van Rabo BedrijvenPensioen.

Nieuwsbrief september 2016

Nieuwsbrief februari 2016

Download hieronder onze nieuwsbrief. Lees onder andere meer over de Pensioenverkenner van Rabo BedrijvenPensioen die genomineerd is voor pensioenwegwijzer 2015.

Nieuwsbrief februari 2016

Jaarverslag 2015

Bekijk het jaarverslag van de Rabo PGGM PPI over 2015.

Jaarverslag Rabo PGGM PPI 2015

Nieuwsbrief februari 2015

Uit onderzoek blijkt dat u als deelnemer van het Rabo BedrijvenPensioen graag meer informatie wilt ontvangen over uw pensioen.
Download hieronder de eerste nieuwsbrief!

Nieuwsbrief februari

Nieuw bij het Rabo BedrijvenPensioen: Altijd inzicht en overzicht met de Pensioenverkenner

Met één druk op de knop één realistisch totaalbeeld van je pensioensituatie. De Rabo PGGM premiepensioeninstelling (PPI) komt met een unieke online tool: de Pensioenverkenner. Als uitvoerder van Rabo BedrijvenPensioen komt de PPI daarmee proactief tegemoet aan de nieuwe wet Pensioencommunicatie en aan de wens van de deelnemers. Die geven namelijk aan meer overzicht en grip op hun pensioen te willen hebben.

Persoonlijke pensioenambitie
Met de pensioenverkenner wordt het te verwachten pensioen meteen zichtbaar, ook bij mee- en tegenvallende beleggingsresultaten. Deelnemers worden op vernieuwende wijze uitgedaagd na te denken over de gewenste levensstijl tijdens het pensioen. Zo wordt de persoonlijke pensioenambitie inzichtelijk. En is het in één oogopslag helder of er voldoende gespaard wordt en wat men kan doen om dit aan te passen.

Lees meer