Beleggingsbeginselen

De beleggingsbeginselen zijn de door het bestuur vastgestelde uitgangspunten voor het beleggingsbeleid van Rabo PGGM PPI. Daarnaast zijn de beleggingsbeginselen een belangrijk middel om met deelnemers te communiceren en verantwoording af te leggen over de gemaakte keuzes met betrekking tot de beleggingsaanpak. 

Naast de beleggingsbeginselen zijn de overtuigingen van de organisatie ten aanzien van het advies over de invulling, de uitvoering van het vermogensbeheer en het beleggingsproces opgenomen.

Beleggingsbeginselen van de Rabo PGGM PPI

We beleggen uw pensioenpremie voor een goed pensioen

We beleggen uw pensioenpremies. Dat doen we omdat  de rente op een spaarrekening te laag is voor een goed pensioen. Op de lange termijn levert wereldwijd beleggen in aandelen en obligaties naar verwachting meer geld op dan sparen. Dat komt onder andere omdat u met beleggen kunt profiteren van de economische groei. Dit lange termijn beleggen past bij de lange periode waarin u pensioen opbouwt. 

We zoeken een balans tussen rendement en risico

We beleggen dus om een grotere kans op een goed pensioen te hebben. Maar beleggen voor pensioen kent wel risico’s. Daarom beleggen we volgens het principe van de “life cycle”, waarbij we het beleggingsrisico verminderen naarmate u dichter bij uw pensioen komt. Zo zorgen we ervoor dat de positieve en negatieve uitslagen in beleggingsresultaten naarmate uw pensioendatum nadert kleiner worden. Want hoe dichter u bij uw pensioendatum komt, hoe minder tijd er is om negatieve rendementen te compenseren met positieve. 

We verminderen het inkooprisico

Op het moment dat u met pensioen gaat, koopt u van de waarde van de beleggingen een pensioen. Als op dat moment de rente laag is, kunt u van de waarde van de beleggingen een lager pensioen kopen dan als de rente op dat moment hoog is. De rente op het moment dat u met pensioen gaat, heeft dus grote invloed op de hoogte van uw pensioen. Dit noemen we het inkooprisico. 

Het inkooprisico verminderen we door in de laatste jaren voor uw pensioen beleggingen te kopen, die meer waard worden als de rente daalt en minder als de rente stijgt. Hiermee kunnen we het inkooprisico beter beheersen. Uw pensioen wordt minder gevoelig voor een stijging of daling van de rente. Dit geeft meer zekerheid over het te verwachten pensioen in de laatste fase voordat u met pensioen gaat.

We spreiden uw beleggingen

We beleggen in verschillende beleggingscategorieën, zoals aandelen, staatsobligaties en bedrijfsobligaties. In veel gevallen zal de waarde van alle beleggingscategorieën niet tegelijk stijgen of dalen. Daarnaast beleggen we wereldwijd. Zo spreiden wij uw beleggingen zowel over beleggingscategorieën als regio’s. 

Bij de vaststelling van het beleggingsbeleid maken we per beleggingscategorie een afweging tussen de toegevoegde waarde en de complexiteit en kosten hiervan. Spreiden naar te veel verschillende beleggingen zorgt namelijk voor hogere kosten.

We streven naar lage kosten

De kosten bepalen voor een deel de hoogte van het pensioen. Daarom streven we naar beleggen tegen lage kosten. Om onnodige kosten te voorkomen, worden de beleggingsportefeuilles zo efficiënt mogelijk ingericht. Dit doen we onder andere door de buitenlandse bronbelasting tot een minimum te beperken.

We zijn volledig transparant over alle kosten in de beleggingsfondsen. 

We maken een afweging tussen actief en passief beleggen

Actieve beleggers proberen een beter rendement te behalen dan de markt die zij volgen (bijvoorbeeld een wereldwijde aandelenindex). Ze proberen dus ‘de markt te verslaan’.

Passieve beleggers proberen niet om de markt te verslaan, maar proberen een vergelijkbaar rendement te behalen als de markt. Een passieve belegging heeft doorgaans lagere kosten dan een vergelijkbare actieve belegging.

We denken dat actief beleid in sommige beleggingscategorieën waarde kan toevoegen. De kosten van actief beleggen zijn doorgaans echter hoger. We maken een zorgvuldige afweging tussen de verwachte opbrengsten van actief beheer en de hogere kosten van actief beheer. Dit bekijken we per beleggingscategorie.

We beleggen maatschappelijk verantwoord

Onze primaire opdracht is te zorgen voor een goed en toekomst bestendig pensioen voor onze deelnemers. Het rendement staat daarbij centraal. We voelen daarnaast de verantwoordelijkheid om bij te dragen aan een duurzame samenleving. Verantwoord beleggen is een manier om hier invulling aan te geven. We geloven dat verantwoord beleggen op lange termijn zorgt voor een gelijk of hoger rendement. 

We selecteren een vermogensbeheerder die aansluit bij de principes op het gebied van verantwoord beleggen van de Rabo PGGM PPI. Randvoorwaarde is dat de vermogensbeheerder de “United Nations Principles for Responsible Investment” (www.unpri.org, UNPRI) onderschrijft. Maar we gaan verder dan dat. We maken gebruik van de schaal van onze vermogensbeheerder om een bijdrage te kunnen leveren aan een betere wereld. Dat doen ze door actief de dialoog aan te gaan met ondernemingen en te stemmen op aandeelhoudersvergaderingen. Leidt dat niet tot veranderingen, dan wordt overgegaan tot uitsluiting van de onderneming in de portefeuille. Deze vorm van Engagement wordt uitgevoerd door onze vermogensbeheerder. Op kwartaalbasis rapporteert de vermogensbeheerder over de resultaten van de actieve dialoog die gevoerd is en de stemmingen die op aandeelhoudersvergaderingen zijn uitgebracht. 

Bij de invulling van de beleggingscategorieën is onze doelstelling om gegeven het gewenste rendements- risicoprofiel de beleggingen zo duurzaam mogelijk in te vullen. Hierbij houden we rekening met zowel milieu-, sociale als governancefactoren. De primaire focus ligt op het rendement van de deelnemer, daarom maken we een zorgvuldige afweging tussen de mogelijkheid om een maatschappelijke bijdrage te leveren en de kosten hiervan. We selecteren de beleggingsfondsen op basis van onze principes voor verantwoord beleggen. Hierbij selecteren we minimaal op uitsluitingen, waar kostentechnisch mogelijk best in class ESG.

Overtuigingen organisatie

Scheiding tussen advies en uitvoering

Voor een onafhankelijk advies is een strikte scheiding nodig tussen advies over de invulling en uitvoering van het vermogensbeheer. Advies aan Rabo PGGM PPI en uitvoering van de beleggingsoplossing is daarom bij verschillende partijen ondergebracht. Daarnaast heeft Rabo PGGM PPI een Beleggingen Advies Commissie (BAC) met twee onafhankelijke leden die het bestuur adviseert over strategie, beleid en uitvoering.

Duidelijk beleggingsproces

Er is sprake van een duidelijke cyclus van doelstelling formuleren, beleid formuleren, beleid implementeren en resultaat evalueren.

Overtuigingen organisatie
Scheiding tussen advies en uitvoering
Voor een onafhankelijk advies is een strikte scheiding nodig tussen advies over de invulling en uitvoering van het vermogensbeheer. Advies aan de Rabo PGGM PPI en uitvoering van de beleggingsoplossing is daarom bij verschillende partijen ondergebracht. Daarnaast heeft Rabo PGGM PPI een Beleggingen Advies Commissie (BAC) met twee onafhankelijke leden die het bestuur adviseert over strategie, beleid en uitvoering.

Duidelijk beleggingsproces
Er is sprake van een duidelijke cyclus van doelstelling formuleren, beleid formuleren, beleid implementeren en resultaat evalueren.